Onze Locaties

Kantoor Dordrecht
Aventurijn 220, 3316LB DORDRECHT

Activiteiten Centrale planning scheeps- en wegtransport
Landelijke projecten
(Financiële) administratie

Kantoor Dordrecht
Aventurijn 220, 3316LB DORDRECHT

Centrale planning scheeps- en wegtransport
Landelijke projecten
(Financiéle) administratie

Op- en overslagkade Schiedam
Nieuwe Waterwegstraat 9, 3315HE SCHIEDAM

Activiteiten Overslag (verontreinigde) bouwgrondstoffen
Inname ongekeurde en indicatief gekeurde grond
Inname niet toepasbare grond
Inname (beton)puin
Leveren AP04 gekeurde grond

Op- en overslagkade Schiedam
Nieuwe Waterwegstraat 9, 3315HE SCHIEDAM

Overslag (verontreinigde) bouwgrondstoffen
Inname ongekeurde en indicatief gekeurde grond
Inname niet toepasbare grond
Inname (beton)puin
Leveren AP04 gekeurde grond

Overslagkade Flevoland
Elandweg / Ketelmeerdijk, SWIFTERBANT

Activiteiten Overslag (verontreinigde) bouwgrondstoffen

Overslagkade Flevoland
Elandweg / Ketelmeerdijk, SWIFTERBANT

Overslag (verontreinigde) bouwgrondstoffen

Zandwinning
SCHAAR VAN OUDE DOEL

Activiteiten Winning primair zand

Zandwinning
SCHAAR VAN OUDE DOEL

Winning primair zand

Levering Argex
KRUIBEKE (B)

Activiteiten Productie lichtgewicht materialen

Levering argex
KRUIBEKE (B)

Productie lichtgewicht materialen