Algemene Voorwaarden

De ‘Bevrachtingsvoorwaarden 2016’ zijn van toepassing op onze overeenkomsten. Wanneer zich een kwestie voordoet die niet geregeld is in de ‘Bevrachtingsvoorwaarden 2016’ of wanneer, om welke reden dan ook, de bepalingen van de ‘Bevrachtingsvoorwaarden 2016’ niet van toepassing zijn en/of vernietigd worden, geldt het bepaalde in onze ‘Algemene voorwaarden voor de verkoop van Goederen en Diensten’.

Onze ‘Algemene voorwaarden voor de inkoop van Goederen en Diensten’ zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Infra Delivery B.V. optreedt als (potentiële) koper en/of opdrachtgever. Onze ‘Algemene voorwaarden voor de verkoop van Goederen en Diensten’ zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Infra Delivery B.V. optreedt als (potentiële) verkoper en/of opdrachtnemer. Onze algemene voorwaarden gelden voor zover zij niet strijdig zijn met de bepalingen van de overeenkomst. Ingeval van tegenstrijdigheid hebben de voorwaarden van de overeenkomst voorrang op onze algemene voorwaarden.

Eventuele toepasselijkheid van andersluidende algemene voorwaarden van onze relatie wordt hierbij uitdrukkelijk niet aanvaard.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.