Project Description

24.500 ton Westland

Voor de firma Kroes Aannemingsbedrijf BV hebben we de eerste helft van het jaar ruim 18.000 ton bouwgrondstoffen afgevoerd.
Dit betrof diverse partijen schone en herbruikbare grond welke in de lokale omgeving bij andere projecten opnieuw is toegepast. Naast deze herbruikbare grond is ook een ruime hoeveelheid verontreinigde grond afgevoerd naar verschillende verwerkers. Deze grond wordt opgewerkt en opnieuw nuttig ingezet.

Na afzet bestond ook een behoefte aan klei op een van de projecten. Hiervoor is 6.500 ton schone klei aangevoerd vanuit de directe regio.

Klant Kroes Aannemingsbedrijf BV
Hoofdaannemer Infra Delivery BV
Scope Infra Delivery Projectmanagement, as-transport, afzet en leverantie

*) Onderaanneming vindt merendeel plaats via onze andere klanten o.b.v. wederkerigheid.