Project Description

31.000 ton klei Roggebotsluis

Voor het werk Roggebotsluis nabij Kampen van de waterbouwer Van den Herik Kust- en Oeverwerken B.V. is circa 31.000 ton primaire dijkenklei geleverd.
Deze levering kwam tot stand binnen ons klantennetwerk waarbij we twee van ons goede klanten met elkaar konden verbinden.

Klant Van den Herik Kust- en Oeverwerken B.V.
Bemiddelaar Infra Delivery BV
Leverancier Afvalzorg NV

*) Onderaanneming vindt merendeel plaats via onze andere klanten o.b.v. wederkerigheid.