Project Description

49.000 ton AEC-bodemas

Voor het bedrijf Afvalzorg heeft Infra Delivery 49.000 ton AEC-bodemas vervoerd van AEB Amsterdam naar Venlo.

Klant Afvalzorg Grondstromen B.V.
Hoofdaannemer Infra Delivery BV
Onderaannemer(s)*
Scope Infra Delivery Projectmanagement, scheepstransport
Scope onderaanneming

*) Onderaanneming vindt merendeel plaats via onze andere klanten o.b.v. wederkerigheid.