Project Description

Baggerwerk Dintel

Namens Aannemingsbedrijf De Klerk hebben wij voor het baggerwerk Dintel in Noord-Brabant het scheepstransport naar diverse afzetlocaties verzorgd.
Totaal is circa 26.000 bm3 aan baggerspecie vervoerd.

Klant Aannemingsbedrijf De Klerk
Hoofdaannemer Infra Delivery BV
Onderaannemer(s)*
Scope Infra Delivery Scheepstransport
Scope onderaanneming

*) Onderaanneming vindt merendeel plaats via onze andere klanten o.b.v. wederkerigheid.