Project Description

Haven Wanssum

Voor Maessen Grondverzet & Recycling is de toegang tot de haven van Wanssum op diepte gebracht. De vrijkomende baggerspecie, circa 12.500 m3, was in verband met PFAS bedoeld om te storten in het Rijksdepot Hollandsch Diep. Door inzet van ons netwerk kon de baggerspecie duurzamer worden bestemd voor een herinrichting van een industrieterrein (ca 40km afstand).

Klant Maessen Grondverzet & Recycling BV
Hoofdaannemer Infra Delivery BV
Onderaannemer(s)* Van den Herik Sliedrecht BV
Scope Infra Delivery Projectmanagement, scheepstransport en afzet baggerspecie
Scope onderaanneming Traditioneel baggeren

*) Onderaanneming vindt merendeel plaats via onze andere klanten o.b.v. wederkerigheid.