Project Description

Opruimen gronddepot Sliedrecht

In opdracht van de Gemeente Sliedrecht hebben wij het gronddepot afgevoerd. Complexiteit in de afvoer was een niet-genormeerde stof waardoor het depot al langere tijd op de locatie aanwezig was. Met de inzet van onze kennis is het depot van ongeveer 6.000 ton afgevoerd naar een geschikte hergebruikslocatie.

Klant Gemeente Sliedrecht
Hoofdaannemer Infra Delivery BV
Onderaannemer(s)* Van Vliet aannemingsbedrijf BV
Scope Infra Delivery Projectmanagement, scheepstransport en afzet grond
Scope onderaanneming Opladen, as-transport en overslag in schip

*) Onderaanneming vindt merendeel plaats via onze andere klanten o.b.v. wederkerigheid.