Project Description

Sanering Nieuwe Sluis Terneuzen

Voor de Combinatie Sassevaart (Deme / BAM) verzorgen wij de afzet van vrijkomende grond vanaf de Nieuwe Sluis Terneuzen.
Alhier wordt een sanering uitgevoerd waarbij circa 8.000 ton verontreinigde grond en circa 3.000 ton indicatief klasse industrie via het water moet worden afgevoerd.

Klant Combinatie Sassevaart (DEME / BAM)
Hoofdaannemer Infra Delivery BV i.s.m. Innocarec
Onderaannemer
Scope Infra Delivery Afzet bouwgrondstoffen, scheepstransport en overslag
Scope onderaannemer

*) Onderaanneming vindt merendeel plaats via onze andere klanten o.b.v. wederkerigheid.