Project Description

Natuurcompensatie Winssensche Waarden

In opdracht van het Waterschap Rivierenland realiseert Infra Delivery samen met Willems Winssen B.V. een deel natuurcompensatie in de Winssensche Waarden.

De totaal werkzaamheden betreffen grondwerkzaamheden, afzet PFAS-houdende droge baggerspecie, scheepstransport en het plaatsen van afrastering.

Klant Waterschap Rivierenland
Hoofdaannemer Infra Delivery BV i.s.m. Willems Winssen BV
Onderaannemer(s)*
Scope Infra Delivery Projectmanagement, overslag, scheepstransport en afzet
Scope onderaanneming

*) Onderaanneming vindt merendeel plaats via onze andere klanten o.b.v. wederkerigheid.